Disclaimer

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Advies

Alle gegevens en informatie op de website atelier19.nl worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan atelier19.nl niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

Atelier19.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers en derden nemen op basis van informatie op de website zijn geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker of derden. atelier19.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken werkt. Atelier19.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Rechten

Atelier 19, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen teksten, vergelijkingen, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken / producten. Het is niet toegestaan om iets van de site overnemen deze behoren toe aan atelier19.nl, of te vermenigvuldigen, te verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van atelier19.nl.

Wijzigingen

Atelier 19 mag de informatie op de website atelier19.nl, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen.

Links

Atelier 19 kan links en verwijzingen bevatten naar andere websites. Voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. atelier19.nl aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid atelier19.nl draagt geen verantwoordelijkheid